منابع

artificial-intelligence-modern-approach
هوش مصنوعی (کتاب)


[artificial-intelligence-modern-approach


هوش مصنوعی (اسلاید)


معرفی-0
مقدمه و تاریخچه هوش مصنوعی-1
عامل های هوشمند-2
توصیف مسائل-3
جستجوهای ناآگاهانه-4
مسائل ارضای محدودیت-5
جستجوی آگاهانه-6
بازی-7
تکاملی-چهارچوب کلی-8
تکاملی-روش های انتخاب-9
تکاملی-عملگرهای ژنتیکی-10


جاوا اسکریپت (کتاب)

کسانی که عضو نیستند، نمی توانند اینجا را مشاهده کنند.


طراحی وب (کتاب)


طراحی وب (اسلاید)

کسانی که عضو نیستند، نمی توانند اینجا را مشاهده کنند.


پایگاه داده ها (اسلاید)

کسانی که عضو نیستند، نمی توانند اینجا را مشاهده کنند.

کسانی که عضو نیستند، نمی توانند اینجا را مشاهده کنند.

کسانی که عضو نیستند، نمی توانند اینجا را مشاهده کنند.


برنامه نویسی پیشرفته
جزوه 1.
جزوه 2.

برنامه نویسی سمت سرور ( پی اچ پی) (اسلاید)