نمونه سوال

نمونه سوال و جواب درس شیوه مستند سازی را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید:
کسانی که عضو نیستند، نمی توانند اینجا را مشاهده کنند.نمونه سوال و جواب میانترم درس اسمبلی و زبان ماشین را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید:
کسانی که عضو نیستند، نمی توانند اینجا را مشاهده کنند.